• Telefon: 0312 911 99 06

UMRE NEDİR?

Revan Tur


Umre kelimesi,ziyaret etmek anlamına gelmektedir. Dini bir terim olarak umre, “Belirli birzamana bağlı olmaksızın ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında sa’y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmaktan”ibarettir. Umrenin iki farzı vardır: İhram ve tavaf. Bunlardan ihram şart; tavaf, rükündür.Vacipleri ise sa’y ile tıraş olup ihramdan çıkmaktır. Ömürde bir defa umre yapmak sünnettir. Umrenin pek çok fazileti vardır. Özellikle Ramazan ayında yapılan umrenin sevabı pek çoktur.
Hz.Peygamberimiz(s.a.v) umre hakkında şöyle buyurmaktadır: “Umre,diğer bir umre ile arasındaki günahları siler” “Ramazanda yapılan umrenin sevabı bir haccın sevabına denktir.”

Umre ibadeti Hanefi ve Maliki mezheplerine göre müekked sünnettir. İmam-i Şafii’ye göre; ömürde bir defa yapılması gereken farz-ı ayndır. Farz-ı ayn; mükellef Müslüman’ın yerine getirmesi gereken veya kişinin bizzat yerine getirmesi gereken farz olarak kabul edilmektedir.  Hanbeli mezhebine göre ise umre ibadeti; hemen yapılması gereken bir farz olarak kabul edilmektedir.


© 2020 REVAN TUR. All Rights Reserved designed by | OXIT